Minda Gym - Kickbox klub Bratislava

Minda Gym športový klub Kickboxu v Bratislave.

+421 904 566 528 Zadunajská cesta 10, Bratislava Pon - Pia 8:00 - 20:00
Sledujte nás

Vaše 2% pre nás znamenajú veľmi veľa.

Vďaka Vám môžme zlepšiť podmienky a skvalitniť tréningový proces v klube. Prosím, nenechajte ich prepadnúť štátu.
ÚDAJE O NÁS:

IČO: 42253284

Obchodné meno: MINDA GYM BRATISLAVA

Právna forma: Občianské združenie

Sídlo: Rovniankova 18, 851 02 Bratislava

postup

Zamestnanec:

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

4. Pri odovzdaní oboch tlačív na príslušný DÚ, si prosím spravte kópiu opečiatkovaného POTVRDENIA, daňovým úradom ( poslúži aj fotka z telefónu). Kópiu s opečiatkovaným POTVRDENÍM pošlite na e-mail info@mindagym.sk

5. V prípade, že by ste potrebovali s vyhlásením pomôcť, vieme to za Vás pripraviť a poslať na DÚ, ale na to potrebujeme originál POTVRDENIE, ktoré dostanete od zamestnávateľa. V prípade otázok volajte na 0904 804 894.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Fyzická osoba:

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

STIAHNUŤ VZOR POTVRDENIA

právnicka osoba:

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

vaše 2% využiejeme
na náš rast

01

Vaše 2% pomôžu našim deťom v skavalitnení súťažnej prípravy, formou nákupu cvičebných a tréningových pomôcok.

Ďakujeme

ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME ŽE STE SA ROZHODLI TOUTO CESTOU NÁS PODPORIŤ. NESMIERNE SI CENÍME VAŠEJ PODPORY.